Sprotno ponavljanje in utrjevanje, priprava na ustno in pisno preverjanje, popravni izpit ali eksterno preverjanje znanja