Sprotno utrjevanje, priprava na ustno in pisno preverjanje, popravni ali zaključni izpit ter maturo